Zpívání v Talichově údolí

25. 5. 2024

Pocta Václavu Talichovi

28. 5. 2024

Symfonický orchestr
Pražské konzervatoře

24. 6. 2024

Dasha
Pajky Pajk Quintet
Epoque Quartet
Dušan Kollár, j.h.

3. 9. 2024

V letošním roce jsme pro Vás již připravili:

Národní dechový orchestr

17. 2. 2024

Dirigentské kurzy

17. - 18. 2. 2024