O festivalu

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun se koná nepřetržitě od roku 1983. Hlavní koncertní řada se koná vždy v říjnu a listopadu.
Za tu dobu se zde představilo množství renomovaných těles a interpretů klasické hudby. Od doby svého vzniku je festival prestižní kulturně společenskou akcí nejen města Berouna, ale i širšího regionu. V roce 2001 převzal nad festivalem záštitu jeden z posledních Talichových žáků, renomovaný britský dirigent sir Charles Mackerras.
Pod záštitou tohoto milovníka české hudby probíhal festival až do roku 2009. V roce 2012 se festival konal pod záštitou ministrině kultury ČR. Prezidentem festivalu je od roku 2013 dirigent Jan Talich, prasynovec Václava Talicha.
V roce 2019 měl festival historicky nejvyšší návštěvnost. Cílem festivalu je přiblížit jej i mladému publiku, což potvrzují statistiky v nárustu mladých návštěvníků.
Festival pořádá také řadu doprovodných akcí a vzdělávací besedy pro děti místních základních a středních škol.
 V roce 2022 převzal nad festivalem záštitu ministr kultury Mgr. Martin Baxa a první místopředsedkyně poslanecké sněmovny Ing. Věra Kovářová, MIM.

Talichovo Berounsko

K 1.1. 2020 byl založen rozhodnutím zastupitelstva města Beroun zapsaný ústav Talichovo Berounsko. Město je přitom jeho jediným zakladatelem se všemi atributy z toho vyplývajícími. Hlavním předmětem činnosti Talichova Berounska je organizace Mezinárodní hudebního festivalu Talichův Beroun, což do té doby činila příspěvková organizace města Městské kulturní centrum Beroun. Ta i nadále zůstává významným partnerem při zajišťování festivalu.