Talichovo Berounsko, z.ú.

Vzhledem k stále širšímu okruhu aktivit a doprovodných akcí MHF Talichův Beroun bylo zřízeno městem Beroun v roce 2019 Talichovo Berounsko, z.ú., které převzalo pořádání festivalu k 1. 1. 2020. Město Beroun je přitom jeho jediným zakladatelem se všemi atributy z toho vyplývajícími. Hlavním předmětem činnosti Talichova Berounska, z.ú. je organizace Mezinárodní hudebního festivalu Talichův Beroun, což do té doby činila příspěvková organizace města Městské kulturní centrum Beroun. Ta i nadále zůstává významným partnerem při zajišťování festivalu. Kromě hlavní festivalové koncertní řady šesti koncertů, které se konají v měsících říjnu a listopadu každé úterý v KD Plzeňka Beroun, Talichovo Berounsko, z.ú. pořádá mnoho doprovodných akcí na zajímavých místech regionu (Zámek Nižbor, Kostel Sv. Jakuba Beroun, vila Václava Talicha v Talichově údolí a.d.), včetně oblíbených open air koncertů a pravidelné edukační koncerty.  Od roku 2022 pořádá Talichovo Berounsko dirigentské kurzy pod vedením ppl. Václava Blahunka, šéfdirigenta Hudby hradní stráže a Policie ČR, v rámci kterých se vzdělávají dirigenti a vedoucí orchestrů i komorních souborů působících zejména při Základních uměleckých školách z celé země. 

Mgr. Karolina Froňková

ředitelka Talichova Berounska, z.ú.

Mgr. Ivan Kůs

Předseda správní rady

Mgr. Dušan Tomčo

Předseda dozorčí rady

Mgr. Lukáš Petřvalský

Dramaturg festivalu

Jan Talich

Prezident festivalu

Mgr. Jiří Paul, MBA

Místopředseda správní rady

MHF Talichův Beroun

Myšlenka pořádat v Berouně hudební festival, nesoucí jméno slavného dirigenta a velké umělecké osobnosti Václava Talicha vznikla v 80. letech v berounském Kruhu přátel hudby. Václav Talich žil ve své vile v Brdateckém údolí nedaleko Berouna s různými přestávkami od roku 1936, strávil zde poslední léta života a v Berouně je i pohřben. Na cyklus tří komorních koncertů pořádaných od roku 1980 pod názvem „Talichovy dny“ navázal v roce 1983 podzimním cyklem šesti koncertů hudební festival Talichův Beroun. Za dobu jeho konání se na přípravě podílela řada významných institucí, zejména Česká a Slovenská filharmonie, Národní divadlo, Národní galerie a HAMU. V čele festivalu se tak vystřídaly takové osobnosti jako Vladimír Šefl, Milan Kuna, Václav Neumann, Josef Suk, Jiří Pauer, Václav Holzknecht nebo Josef Páleníček a po roce 1990 také Ivan Medek, Peter Toperczer, Jiří Hlaváč, Ivan Klánský, Ladislav Horák, Petr Kadlec a další významné osobnosti. V letech 2001–2010 se stal patronem festivalu britský dirigent a Talichův žák Sir Charles Mackerass a od roku 2013 zastává čestnou funkci prezidenta festivalu dirigent a houslista Jan Talich, dirigentův prasynovec. Festival dlouhodobě pečuje o odkaz Václava Talicha a dalších hudebních regionálních osobností. Hlavní koncertní řadu tak obohacují zajímavé doprovodné akce z oblasti výstavní, publikační i edukační činnosti a v posledních letech i filmové tvorby. Za svou historii prošel festival mnoha proměnami, ale přetrvává hlavní poslání zakotvené v statutu MHF Talichův Beroun, a to prezentace nejvyšších uměleckých a lidských hodnot v oblasti hudebního umění v duchu odkazu dirigenta Václava Talicha.