Zpívání v Talichově údolí
25. 5. 2024

U příležitosti oslav narození Václava Talicha připravuje Talichovo Berounsko, z.ú. ve spolupráci s městem Beroun v sobotu 25. května hudebně-turistickou akci, která připomene nejen osobnost Václava Talicha, ale i další významné hudební osobnosti regionu, které by v letošním roce oslavily kulatá jubilea. Hudební skladatel z Kublova Josef Leopold Zvonař, autor písně „Vlastenecké hory“, která je známější pod názvem „Čechy krásné, Čechy mé“ by letos stejně jako jeho současník Bedřich Smetana oslavil 200 let. Právě tato jeho nejznámější skladba, kterou můžete pravidelně slyšet ze zvonkohry berounské radnice byla jednou z kandidátek na Českou státní hymnu a během celého odpoledne zazní hned několikrát v podání pěveckého sboru Slavoš, Bonbon, Krákorky i Zdického ženského sboru. V rámci programu si postupně připomeneme také berounského hudebního skladatele Jana Schneeweise, který by letos oslavil 120 let a výtvarníka a filmaře Ivo Křižana, jehož dokumentární film Hudbou životem se podařilo v minulém roce objevit, a který budeme opět promítat – tentokrát přímo na místě jeho vzniku v Talichově vile. Návštěvníci tak budou moci porovnat více než 60 let starý snímek se současným stavem vily a jejího okolí. Součástí promítání bude i krátká beseda. Průvodcem celým odpolednem bude herec divadla Ypsilon Jan Bradáč. Akci je možné absolvovat pěšky nebo s využitím MHD.

Časový harmonogram:

13:30 Pietní akt u hrobu Václava Talicha, Městský hřbitov Beroun - přesun pěšky nebo lze po dohodě na emailu fronkova@talichuvberoun.com nebo tel. 724 514 593 využít odvoz automobilem

14:30 Kaple Bolestné Panny Marie - přesun pěšky po žluté turistické značce k Rybníčku v Brdatkách, je možné využít také autobus č. 633

15:15 Odjezd autobusu č. 633 ze zastávky Vítězslava Hálka I                                           

15:19 Příjezd autobusu č. 633 do zastávky Brdatka

15:30 Strom Václava Talicha, Brdatka - Slavnostní odhalení pamětní desky

16:00 Vila Václava Talicha - Hudbou životem, beseda a promítání dokumentu

17:00 Zahrada Talichovy vily - Krákorky, Zdický ženský sbor

18:00 Vila Václava Talicha: Hudbou životem, beseda a promítání dokumentu                 

18:40 Odjezd autobusu č. 633 ze zastávky Beroun, Brdatka ve směru Beroun, autobusové nádraží

Městský hřbitov Beroun
Smíšený sbor Slavoš
13:30

Celá akce začne již tradičním Pietním aktem u hrobu Václava Talicha, kdy smíšený pěvecký sbor Slavoš připomene Rok české hudby prostřednictvím skladeb Smetany, Dvořáka a Janáčka. Připomeneme si také Jana Schneeweise - berounského hudebního skladatele a zároveň Talichova velkého přítele i obdivovatele, který by letos oslavil 120 let. 

Kaple Bolestné Panny Marie
Pěvecký sbor Bonbon
14:30

Kaplička Bolestné Panny Marie je bezesporu magické místo s úžasným výhledem, který bude zaručenou odměnou po příkrém výstupu. Zcela výjimečně budete mít možnost nahlédnout i dovnitř a vychutnat si koncert pěveckého sboru Bonbon, který připomene tvorbu Jana Schneeweise, ale i nadšení Václava Talicha pro turistiku díky několika
prvorepublikovým trampským písním.

Strom Václava Talicha
Odhalení pamětní cedulky
15:30

Krátká procházka po žluté turistické značce přes Vrbskou nás dovede až k Rybníčku v Brdatkách, kde byla již na podzim minulého roku v rámci 140 let od narození Václava Talicha slavnostně vysazena lípa Václava Talicha. Jedná se o náš národní strom - lípu srdčitou - lat. Tilia cordata. Pamětní cedulku však slavnostně odhalíme až letos a aby se lípě dařilo, tak jí i zazpíváme - pomůžete nám?

Vila Václava Talicha
16.00 - 19:00

Talichova vila
16:00 - 19:00

Není divu, že si Václav Talich pro svůj odpočinek vybral právě toto místo s úžasnou energií. V zahradě vily pro Vás bude po dlouhé cestě připraveno občerstvení, které si budete moci zakoupit, abyste si vychutnali film a besedu uvnitř vily i koncert v její zahradě. Průvodcem Vám nebude nikdo jiný než sám vnuk Václava Talicha - Michal Dejmal, který vilu se svou chotí obývá. 

Hudbou životem
16:00, 18:00

V minulém roce se nám podařilo objevit dlouho ztracený dokumentární film o Václavu Talichovi Hudbou životem, který přímo ve vile a na její zahradě natočil v 60. letech berounský občan Ivo Křižan. Využijte jedinečné příležitosti shlédnout na oslavu jeho nedožitých narozenin více než 60 let staré unikátní záběry přímo na místě jejich vzniku a porovnat je se současným stavem. Součástí promítání bude i krátká beseda, kde se dozvíte více o
pohnutém osudu dokumentu i jeho autora. Vzhledem k omezené kapacitě vily doporučujeme rezervaci  předem na emailu fronkova@talichuvberoun.com. 

Koncert v zahradě vily
17:00

Kouzlo zahrady Talichovy vily si nejlépe vychutnáte při poslechu hudby. Letos se představí hned tři pěvecké sbory - dětské pěvecké sbory Meluzíny a Krákorky ze ZUŠ Václava Talicha Beroun a Zdický ženský sbor pod vedením ředitelky ZUŠ, sbormistryně Martiny Rajtmajerové. V rámci koncertu si připomeneme nejen dílo Bedřicha Smetany, ale i Josefa Leopolda Zvonaře a úpravy lidových písní Jana Schneeweise z Berounska i mimo ně. 

Dobrovolné vstupné

bude využito v rámci fondu Talichovo Berounsko dětem na podporu hudebního vzdělávání sociálně znevýhodněných talentovaných dětí a mladistvých.