Pocta Václavu Talichovi
28. 5. 2024

Žáci ZUŠ Václava Talicha Beroun uctí open air koncertem na Husově náměstí v Berouně památku velkého dirigenta, jehož jméno škola nese. Koncert, který proběhne ve spolupráci s Talichovým Berounskem, z.ú. zahájí nejprve Podstatný smyčcový orchestr pod vedením Jaromíra Štěpána. Tento soubor vznikl v roce 2015 a svým názvem připomíná zakladatele berounské hudební školy, mlynáře a hudebního mecenáše Martina Podstatného. V 15:30 pak proběhne slavnostní pietní akt u busty Václava Talicha na budově ZUŠ. Program bude posléze pokračovat vystoupením ODDechovky, dechového souboru, který pod vedením Štěpána Meda a Vladislava Šebka působí při ZUŠ Václava Talicha již od roku 2014. Vyvrcholením celého programu se stane vystoupení Dechového orchestru Pralinka Praha pod vedením Pavla Bělíka, lektora již 3. ročníku dirigentských kurzů, které proběhly jako doprovodná akce MHF Talichův Beroun v únoru.

Program:

15:00 Podstatný orchestr

15:30 Pietní akt u busty Václava Talicha na budově ZUŠ

16:00 Oddechovka

17:00 Pralinka Praha

Podstatný orchestr
15:00

Program zahájí vystoupení smyčcového Podstatného orchestru, který nese jméno velkého mecenáše umění, mlynáře Martina Podstatného, díky němuž byl v Berouně založen Hudební ústav.  Orchestr vznikl v roce 2015 a pracuje pod vedením Jaromíra Štěpána a Jany Sopkové.

Pietní akt u busty Václava Talicha na budově ZUŠ
15:30

Přijďte si vyslechnout fanfáry v podání žáků ZUŠ V. Talicha a složit hold slavnému dirigentovi před budovu ZUŠ V. Talicha. Věděli jste, že autor busty nebo jak by on sám řekl "Portrétu" Václava Talicha je malíř a sochař Jiří Vydra, který žije a tvoří v nedaleké Svaté?

ODDechovka
16:00

Dechový orchestr Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně „ODDechovka“ byl založen v září roku 2014, vedoucími jsou člen Správní rady  Talichova Berounska, z.ú. Štěpán Med a Vladislav Šebek. Soubor je složen z bývalých a současných žáků dechového oddělení, doplněn hráči na bicí nástroje a basovou kytaru. Repertoár  tvoří především filmové a muzikálové melodie. Na soutěži orchestrů ZUŠ v roce 2017 a 2024 v Poděbradech získala ODDechovka v krajském kole zlaté pásmo.


Dechový orchestr
Pralinka Praha
17:00

Máme obrovskou radost, že díky spolupráci s Pavlem Bělíkem, lektorem 3. ročníku dirigentských kurzů, které proběhly v únoru jako doprovodná akce MHF Talichův Beroun, budeme moci v Berouně poprvé přivítat 
Dechový orchestr Pralinka. Berounské vystoupení Vás potěší hity jazzové a populární hudby i nezapomenutelnými melodiemi stříbrného plátna. Budete tak mít možnost vyslechnout skladby skupiny ABBA, krále popu Michaela Jacksona nebo evergreeny Franka Sinatry v zajímavých aranžích i melodie ze známých a úspěšných filmů, jako  James Bond, Winnetou, Krotitelé duchů a mnoho dalších. Orchestr vznikl v roce 1980 na Praze 8 při Lidové škole umění v Lindnerově ulici jako žákovský soubor. Jeho zakladatelem a prvním dirigentem byl Karel Kalenda. A právě díky počátečním písmenům této kombinace Praha, Lindnerova, Kalenda získal orchestr své jméno. Orchestr je členem Dechové sekce Svazu hudebníků České republiky a pod vedením Pavla Bělíka působí již od roku 2001. V současné době čítá tento ensemble téměř 50 členů a neustále se rozrůstá.