Dirigentské kurzy
17.2. - 18.2.2024

Talichovo Berounsko, z.ú. ve spolupráci se ZUŠ Václava Talicha Beroun pořádá již 3. ročník dirigentských kurzů, které jsou
určeny nejen pro vedoucí orchestrů a souborů. Garantem a hlavním lektorem je Plk. MgA. Václav Blahunek, PhD., dirigent Hudby hradní stráže a Policie České republiky, ve spolupráci s korepetitorem Mgr. Pavlem Bělíkem. Náplní kurzů v rozsahu 16 hodin jsou kromě teoretické průpravy s využitím Základů dirigování od Jaroslava Brože také praktické ukázky a metodika práce nejen s dechovým orchestrem. Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzů. Součástí kurzů je také koncert Národního dechového orchestru pod vedením Václava Blahunka a vybraného pokročilého účastníka kurzů, který sám diriguje vybranou skladbu.

Bližší informace pro zájemce na dirigentskekurzy@seznam.cz.