Epilog

9. 11. 2023
kostel sv. Jakuba v Berouně, 19:30

Eva Mokrá – viola
Přemysl Kšica – varhany

Program:
Johann Sebastian Bach: Suita č.1 G dur pro sólovou violu, BWV 1007
 1.   Prelude
  2.   Allemande
  3.   Courante
  4.   Sarabande
  5.   Menuet I
  6.   Menuet II
  7.   Gigue
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga Es dur, BWV 552
Michel Corrette: Sonáta B dur pro violu a varhany
 1.   Allegro
  2.   Aria
  3.   Minuetto
Jiří Antonín Benda: Grave pro violu a varhany
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante pro violu a varhany