6. června 2023

Jiří Meca
Romantická kytara


Nechte se okouzlit romantickými skladbami provedenými na unikátní dobové nástroje v netradičním prostředí Kostela Povýšení sv. Kříže na zámku Nižbor. V rámci koncertu zazní hudba 19. století hraná na originální romantické kytary až 200 let staré, včetně 13strunné kytary. Bude představeno celkem šest kytar. O každé z nich, ale také o jednotlivých skladbách zazní vždy několik zajímavostí. Tento komorní koncert je opravdovou lahůdkou pro všechny kytaristy, ale nejen pro ně.